Comissió Pedagógica

Contacte

Email: escoladefamilies.afaanglesola@gmail.com

Què fem?

Posem a disposició de les famílies recursos pedagógics recomanats per la direcció de l’escola.

Encarregada de vetllar que les activitats de l'AFA segueixin la línea pedagógica de l'escola.

Com ho fem?

Organització i recomanació de xerrades i material pedagógic per les famílies (mares i pares) dels alumnes.

Col·laboradors/es actualsAFA Escola Anglesola - Les Corts - Barcelona
@afaanglesola | Política de Privacitat